Duurzaamheid

''Omdat wij een familiebedrijf zijn en altijd naar de lange termijn kijken, investeren we graag in duurzame oplossingen''

Tom Olsman

Mens, milieu & economie

Op het gebied van duurzaamheid gaan wij, zeker ten opzichte van traditionele wasserijen, heel ver. We streven continue naar een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk en investeren in slimme oplossingen binnen alle facetten.

Doelstellingen

Samen met partners, leveranciers, medewerkers en klanten creëren en realiseren we doelstellingen die bijdrage aan duurzame ontwikkelingen. Deze doelstellingen worden opgenomen in ons kwaliteitssysteem. Verbeteringen voor de mens, het milieu en het bedrijf staan hierbij centraal. Slimme technieken en nieuwe machines maken het mogelijk om deze doelstellingen te behalen. Zo richten wij ons productieproces zo duurzaam mogelijk in en gebruiken we milieuvriendelijke wasmiddelen. Het gebruik van plastic verpakkingsmaterialen minimaliseren we en ons huurlinnen draagt het GRS keurmerk, wat inhoudt dat de artikelen voor minimaal 50% uit gerecyclede materialen bestaan.

Duurzaam linnen

De Global Recycled Standard (GRS) is een certificering door Textile Exchange. Het doel van GRS is om merken te voorzien van een instrument voor meer accurate etikettering, innovatie aan te moedigen in het gebruik van teruggewonnen materialen, meer transparantie in de toeleveringsketen te bieden en betere informatie te verstrekken aan de eindgebruiker. Een product moet aan bepaalde criteria voldoen om het GRS-keurmerk te mogen dragen. Ons linnenpakket draagt dit keurmerk. 

Recycling

Naast het feit dat ons textiel het GRS keurmerk draagt en dus deels uit gerecyclede materialen bestaat, werken wij ook samen met recycling partners voor ons afkeurtextiel. Zo wordt ons afkeurtextiel hoogwaardig gerecycled door Frankenhuis. Wanneer textiel niet meer bruikbaar is omdat het is versleten, kapot is of niet verwijderbare vlekken bevat, wordt dit gesorteerd aangeleverd bij Frankenhuis. Hierdoor is afgekeurd textiel niet langer afval, maar een waardevolle bron en grondstof in nieuwe toepassingen voor diverse industrieën.

Duurzaam productieproces

Met betrekking tot ons productieproces maken we gebruik van de nieuwste, innovatieve machines en (technische) oplossingen om energie te besparen en het milieu zo min mogelijk te belasten. Het proces is duurzaam ingericht waarbij minimalisatie van energieverbruik en hergebruik van restenergie en water een belangrijke rol spelen. Wij zoeken altijd naar manieren om onze wasserijen energiezuiniger in te richten en onze CO² uitstoot te reduceren. 

Energie-efficiëntie

In Q1 van 2024 word onze nieuwe platgoed wasserij operationeel. Deze nieuwe wasserij zal worden voorzien van de nieuwste machines en technieken en zijn daarmee de meest energiezuinige machines in zijn soort. Zo zal het afvalwater worden hergebruikt, zorgt een hoge druk pers voor zo min mogelijk restvocht en worden de drogers uitgerust met Eco-2-power®; een procesbesturing die het laagste energieverbruik combineert met maximale prestaties. Daarnaast worden er meerdere voorbereidingen getroffen om ook in de toekomst verder te kunnen verduurzamen.

Innovatief reinigingsproces

Door middel van onze innovatieve reinigingsprocessen gebruiken wij minder water en kunnen we reinigen op lage temperaturen. Dit doen wij door middel van het “Cool Chemistry” principe, speciaal voor zorgwas. Dit is een totaalwasconcept voor de zachte en zorgvuldige maar zeer effectieve behandeling van kleding en linnen. Cool Chemistry is ontwikkeld om op lagere temperaturen de was, hygiënisch, schoon te krijgen, met als resultaat een lager water- en energieverbruik. 

Stoomloos

Sinds 2021 reinigen wij stoomloos, wat een gasreductie van 15% tot 20% oplevert. Hiervoor maken wij gebruik van een energiezuinige warmwater voorziening, de zogenaamde Zero-Steam®, die het mogelijk maakt om hoogefficiënt water te verwarmen.

Waterverbruik

Onze nieuwe wasstraat is uitgebreid met extra energiebesparende maatregelen. Zo zijn er diverse filters en tanks toegevoegd om afvalwater op te vangen, te filteren en her te gebruiken. Daarnaast zorgt een warmtewisselaar ervoor dat afvalwater vers water opwarmt. Dankzij deze maatregelen verbruikt onze wasstraat zo min mogelijk water en energie.

Duurzame materialen

Naast een duurzaam productieproces en het gebruik van duurzaam linnen, zoeken wij altijd naar duurzame oplossingen. Ook bij de inzet van onze materialen en middelen staat duurzaamheid centraal. 

Recyclebare verpakking

Wij gebruiken zo weinig mogelijk plastic als verpakkingsmateriaal. In 2021 zijn wij gestopt met het gebruik van plastic verpakkingsmaterialen voor waspakketjes. Sindsdien word het wasgoed verpakt middels een recyclebare papieren strip.  

Wasmiddelen

Met het gebruik van onze wasmiddelen is het mogelijk om op relatieve pH te reinigen, met als resultaat een lager waterverbruik. Alle ingrediënten zijn biologisch afbreekbaar en kennen een lage waterbezwaarlijkheid, de laagste in zijn soort. Kortom; chemisch, energetisch en qua waterverbruik zeer milieuvriendelijk.