Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door WasMijnWas

Waarborgen en vertrouwelijkheid van informatie 

Voor WasMijnWas is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie zeer belangrijk. WasMijnWas streeft er naar om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en contactgegevens, te waarborgen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. 

Daarnaast is op het gebruik van onze website en overige software, ons registratiesysteem, een disclaimer van toepassing.

Verzamelen en gebruiken persoonsgegevens

Wanneer u gebruik wilt maken van de dienstverlening van WasMijnWas, zullen wij bepaalde persoonsgegevens van u moeten verwerken. Bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn om de was- en verhuurovereenkomst uit te voeren.

Doel

WasMijnWas verzamelt persoonsgegevens met als doel het reinigen, verhuren, verkopen en beheren van textiel mogelijk te maken. Het textiel kan bestaan uit huurlinnen (bed-, bad- en keukenlinnen), persoonsgebonden was, dienstkleding, facilitaire producten.

Categorieën

WasMijnWas verwerkt met name de algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer. 

Basisbeginsel gegevensverwerking

WasMijnWas verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de wasovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. 

» Overeenkomst: Voor het verzorgen van de was wordt een overeenkomst opgesteld tussen de afnemer en WasMijnWas. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.

» Wettelijke plicht: WasMijnWas verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichtingen die op WasMijnWas rust.

» Toestemming: Wanneer WasMijnWas persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van de bovengenoemde beginselen, zal WasMijnWas uw toestemming vragen voordat WasMijnWas de persoonsgegevens gaat verwerken.

Cookies en logbestanden

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze site daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoek meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statische analyses van een bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Delen van persoonsgegevens met derden

WasMijnWas kan uw persoonsgegevens delen met dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de wasovereenkomst. Deze dienstverleners krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun dienstverlening. In het geval van een zakelijke overeenkomst kan een opdrachtgever ons opdracht geven om dragergegevens te delen. In het geval van verwerking van persoonsgebonden was kunnen wij in verband met de facturatie van kosten genoodzaakt zijn persoonsgegevens te delen met de zorginstelling. WasMijnWas verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal WasMijnWas geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

WasMijnWas waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. WasMijnWas vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van de onderstaande rechten door een e-mail te sturen of een verzoek te doen bij het kantoor van de klantenservice. U heeft de volgende rechten:

» Recht op beperking van de verwerking: wanneer de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, WasMijnWas de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u een bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden.

» Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WasMijnWas. Bij een dergelijk verzoek zal WasMijnWas de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

» Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

» Recht van inzage: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens.

» Recht op het wissen van gegevens: u heeft het recht op het wissen van u betreffende persoonsgegevens indien WasMijnWas deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.

» Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door WasMijnWas over te laten dragen aan een andere organisatie.


Beveiliging en integriteit persoonsgegevens

De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens WasMijnWas betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.


Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op www.wasmijnwas.nl gepubliceerd.


Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van WasMijnWas, kunt u dit melden bij WasMijnWas zelf, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.


Contact

U kunt contact opnemen met WasMijnWas via onderstaande gegevens:

WasMijnWas
T.a.v. klantenservice
Coevorderweg 14
7783 BE Gramsbergen

E: klantenservice@wasmijnwas.nl
T: 0523 – 82 03 98